Når krisen rammer

Kriser kan ramme alle hjem; sykdom, død, smerte, sorg og savn. Noen hjem opplever også smerten ved skilsmisse. Andre opplever vold, alkoholmisbruk, skuffelser og svik av forskjellig slag. Kriseopplevelsen blir ekstra sterk når slike ting rammer nettopp familien, det som skulle være den trygge og varme sfæren.

Slike kriser er en stor påkjenning for den enkelte, og for relasjonene innad i familien. Det kjennes som grunnen forsvinner under føttene, og man trenger tid for å reorientere seg og finne igjen ankerfeste i livet. Ingen lettvinte svar virker troverdige i en slik situasjon. Smerten er påtrengende. Spørsmålene er mange.

Bibelen inneholder mange fortellinger om mennesker i smerte. I Salmenes bok ser vi hvordan David ropte ut sin lidelse og skuffelse til Gud. Jobs bok skildrer en ufattelig krise. Både Jobs bok og klagesalmene til David avslutter alle med håp. Hos Gud! Gud vil aldri svikte oss eller forlate oss. Selv når han føles langt borte, er han nær. Husk også at det finnes mennesker som vil støtte og hjelpe. Sitt ikke alene med smerten, – da blir den tyngre. Man kan også finne retning og styrke ved å høre andre som har opplevd noe liknende.

Gro og Sarah skildrer på en personlig måte det å miste mann og far så altfor tidlig i bloggen JesusEnker.

About the Author