Inspirasjon Archive

Snakk med barna om troen

Et ordtak sier at våre handlinger taler høyere enn våre ord. Det er sant, og når det vi sier ikke følges opp av det vi gjør, eller enda verre, når våre handlinger motsier våre ord, da har vi et alvorlig troverdighetsproblem.

Men det er like viktig at handlingene følges opp med ord. I vår sammenheng er det helt klart viktig at foreldrene lever kristenlivet i hjemmet, har gode kristne holdninger, praktiserer nåde og tilgivelse osv. Men vi må ikke glemme betydningen av å snakke om troen. Det vi sier om Gud bygger inn i barna en forståelse som hjelper dem til å gripe troen for sin egen del. Sigmund Harbo påpeker dette i sin religionspsykologiske doktoravhandling ”Barndomserfaringer og voksentro”. Her påviser han at der hvor kristne foreldre sjelden eller aldri snakker om sin tro i hjemmet, er det bare ett av ti barn som er kristen i voksen alder. Dette er tankevekkende opplysninger.

Derfor er det ikke likegyldig hva vi snakker sammen om i hjemmet. Når begge foreldrene snakker om Gud som en naturlig del av livet, snakker respektfullt og entusiastisk om Bibelen som Guds Ord og praktiserer bønn i hverdagens utfordringer, gir de barna en klar forståelse av troens betydning. Barna skal ikke behøve å gjette seg til troens sannheter. De må læres som alt annet. Derfor foreldre: tal om det du tror med ekte glød. I hjemmet. Fordi troen kommer av forkynnelsen!

Espen Askeladd

Utrustet med eventyrlyst og erobringstrang la Espen Askeladd i vei til Soria Moria slott. Nysgjerrig som han var tok han opp det rare han fant langs veien. Av en eller annen grunn så han et potensiale i en utgått skosåle eller et bukkehorn. Denne egenskapen gjorde Askeladden til eventyrets helt. Slik vant han seire og ble lykkelig alle sine dager.

Karriere kommer fra fransk carriera, som betyr vei eller gate. Å gjøre karriere handler om å finne den veien som fører mitt liv inn i eventyret, inn i erobringer, opp på topper, gjennom farer. Det kreves mye av dagens mann hvis han vil avansere og nå langt. Så mye at det er lett å overse de små lykkebringende tingene langs veien. Nå er vi ikke overtroiske og tror at alt vi snubler over bringer lykke. Men det er noe som helt sikkert er verdt vår oppmerksomhet og omtanke: barna våre.

Den største seieren enn mann kan oppnå er å vinne sine barns hjerter.

En bestefars bønn

Den 19. oktober 2009 døde min far, 93 år gammel. Han var et godt forbilde og en trofast forbeder for barna og barnebarna, og etter hvert også for oldebarna. Rett før han døde var hele familien samlet rundt senga hans. Han velsignet hver enkelt på patriarkalsk vis. Og han ba om at Gud måtte bevare ”hver enkelt i troen på ham og i samfunnet med Jesus Kristus”. Dette var en bønn han ofte ba, men det er først etter hans død at jeg har reflektert over dybden i den.

”Bevares i troen på Gud.” Bønnen innebærer at ikke noe av det vi møter på i livet skal bevege oss bort fra troen. At troen på en god og trofast Gud skal prege oss i alle faser i livet. Troen handler om tillit. Jeg har en himmelsk Far som jeg kan stole på. En som alltid har en løsning. En som alltid bryr seg om meg. Tro handler om å kunne leve i denne tryggheten. Samtidig er troen en sannhet som overgår all annen viten. Og preger måten vi oppfatter verden på. Å bevares i troen betyr at både hode og hjerte faller til ro hos en vis og kjærlig Gud.

”Bevares i samfunnet med Jesus Kristus.” Kristenlivet hadde vært en umulig øvelse uten samfunnet med Jesus. Vi snakker om noe mye mer enn en kulturarv eller et livssyn. Det handler først og fremst om relasjon. Et personlig forhold til Jesus. En erfaring av hans kjærlighet og omsorg. Jesus er ikke en byrde vi skal legge på barna, men en venn de introduseres for. Hvordan kan vi som foreldre hjelpe barna våre til samfunn med Jesus? Jeg tror først og fremst ved at forholdet til Jesus er en viktig og naturlig del av våre egne liv i hjemmet. At vi snakker om ham og til ham, like naturlig som vi snakker om andre ting. Når mammas og pappas samfunn med Jesus preger hjemmet, vil familierelasjonene være varme, preget av forsoning og tilgivelse, forståelse og omtanke, glede og oppmuntringer. Ikke selvhevdelse og krangel, egenrettferdighet og stolthet. Inviter Jesus til å være Herre i hjemmet!

BarneTV med innhold

TV-Inter har hatt stor suksess med programmer av Egil Svartdahl, og nå har de også fått til et fantastisk barne-TV med “Fride på skipet”. Datteren min på fire år har blitt hekta. Nesten hver dag spør hun: Er det Fride på skipet i dag Pappa? Som regel må jeg skuffe henne og si at det ikke er før på torsdag. Men når torsdagen er der sitter hun klistra. Fride er en åtte år gammel jente som reiser sammen med moren og faren sin på det kristne nødhjelpskipet Africa Mercy. Med tilsammen 186 000 seere utgjør det over 80% av alle under 12 år som følger med på programmet. Serien om “Fride på skipet” viser et engasjement for fattige og syke i den tredje verden som jeg tror er smittende. I tillegg synes jeg serien på en naturlig og god måte får fram et kristent miljø der Bibelen, aftenbønn og medmenneskelighet står høyt.

Les mer om serien i Vårt land 1. mai, Vårt land og sjekk også denne facebook-gruppen: Fride på skipet er vår barne-tv favoritt! NRK torsdager kl.1815.

Tilgivelse, styrke og håp

Påsken er over for lengst, men at Jesus døde på korset og stod opp igjen, har betydning hele året igjennom. Troen på korset gir tilgivelse for fortiden, styrke i nåtiden og håp for framtiden. Livet som forelder kan by på mange utfordringer, og da er det godt å kunne komme til korset og hente nettopp tilgivelse, styrke og håp.

No matter who you are. No matter what you’ve done. No matter what you’re going through. All are invited to come to the cross.

Et godt selvbilde

Barn trenger å få styrket troen på det de kan, framfor å fokusere for mye på det de ikke kan. Et godt selvbilde er en god utrustning for livets utfordringer.

Mikael Andersson ble født uten armer og ben. Helsepersonalet anbefalte foreldrene å plassere barnet på institusjon, ettersom han aldri ville kunne klare å sitte engang. Moren protesterte, og sammen med faren ga de sønnen et godt hjem. I lange perioder var han i rehabiliteringsopplegg. De ville utstyre ham med proteser, kunstige armer og ben. Hele fokuset var på det han manglet. Følgelig ble selvbildet hans kretsende rundt manglene. Ikke potensialet i det han faktisk hadde. 11 år gammel tok Mikael en avgjørende beslutning. Han skulle ikke leve som et offer for manglene sine. Han ville utvikle mulighetene i det han hadde. I dag er Mikael gift, har tre barn og venter sitt fjerde. Han kler på seg selv, kjører bil, reiser rundt på egenhånd og holder foredrag for ungdom. Om å se mulighetene de har, framfor begrensningene. Han har også skrevet en bok som heter ”Armlös, benlös men inte hopplös.”

Da vår eldste datter var 4 år kikket hun en kveld opp på meg fra sengen etter at vi hadde sunget og bedt sammen. Ettertenksomt sa hun: ”Jeg vil tenke på det jeg kan, for da blir jeg glad. Tenker jeg på det jeg ikke kan, blir jeg lei meg. Det burde alle gjøre.”

En av foreldrenes viktige oppgaver er å gi barna et godt selvbilde. Det kan vi gjøre ved å glede oss sammen med dem over det de kan og de evnene de faktisk har.

”Bedre er det at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Også det er tomhet og jag etter vind.”  (Forkynneren 6:9)

Mot til å være foreldre

Disse innleggene er ikke en innføring i metoder for barneoppdragelse. Selv har jeg lest opptil flere bøker med gode prinsipper for barneoppdragelse, og blitt imponert over all visdommen. Men i hverdagens kjappe situasjoner er det ikke alltid like lett å holde styr på alle prinsippene. Prinsipper kan hjelpe, men de kan også slå i hjel. De kan ta motet fra en alminnelig far eller mor, bekrefte vår følelse av å ikke strekke til, med tilhørende skyldfølelse og resignasjon.

Som på alle andre områder i livet, har Guds Ord vist seg å være en bærende kraft for oss som foreldre. Der har vi løfter som er gitt til oss. De gjelder våre etterkommere. Der finnes også en visdom som på en enkel, men kraftfull måte har hjulpet oss i vår rolle som foreldre.

Det er den samme gamle sannheten som gjelder. Guds Ord er Ånd og liv, – det skaper tro. Og uten tro kan vi ikke overvinne utfordringer.

Prinsipper kan nok opplyse oss. Men prinsipper uten tro er som en bil uten bensin. Du kommer ikke langt. Guds Ord har gitt oss tryggheten og troen. Det har gitt oss kraften, utholdenheten, kjærligheten, – alt det som du ikke kan lese deg til.

Gjennom disse innleggene vil jeg trekke fram noe av det Bibelen har å si om det å være foreldre og å ha barn. Så ta Guds Ord inn. Mediter på det. La det bli en del av deg. Da vil du erfare sannheten i Hebr 1:3: “han bærer alle ting ved sin krafts ord.”