Om foreldreweb

Det er en velsignelse å ha barn. Men det kan også være utrolig krevende. Ikke minst i vår tid hvor tidsklemma strammer seg rundt familielivet og media bombarderer oss med alle slags impulser. Hva vil det si å være kristne foreldre, midt oppe i alt dette? Hvordan formidle kristen tro til barna i en pluralistisk tid? Skole og samfunn gir ikke lenger kristen tro til barna. Snarere utfordres troen. Hjemmet er viktigere enn noen gang, og trenger all mulig støtte.

For å skape refleksjon rundt disse spørsmålene har vi etablert bloggen foreldreweb.no som handler om kristen tro og oppdragelse. Hensikten er ikke å presentere de riktige prinsippene for barneoppdragelse. Både far og sønn har stor ydmykhet for den utfordrende oppgaven det er å fostre barn. Bloggen er ment som små påfyll til inspirasjon og refleksjon.

Foreldreweb.no er den eneste foreldrebloggen vi kjenner til som drives av far og sønn; Tor Arne og Jørgen Larsen. Tor Arne er gift, far til tre og bestefar, har master i Kristendom fra Menighetsfakultetet og har mangeårig erfaring som pastor og bibellærer. Tor Arne har helt siden han fikk sitt første barn i 1979 jobbet med tematikken. Mye er skrevet ned, men det har bare blitt liggende i en skuff. Nå børstes støvet av dette materialet, og det blir lagt ut som korte innlegg på foreldreweb. Jørgen er redaktør for siden, men bidrar også men noen innlegg selv.

About the Author

Jørgen er redaktør for foreldreweb.no. Han er gift og har tre barn. Han er utdannet lærer og har studert endel teologi.