atmosfære Archive

Er du en konfliktløser?

 ”Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn”, heter det i Bergprekenen.

En av de viktige lærdommene barn tar med seg hjemmefra er hvordan de håndterer konflikter. I stor grad er det foreldrene som er modellen. De kan opptre konfronterende og konfliktskapende, eller de kan være konfliktløsende i sin omgangsform. Konfliktløsing handler ikke om å legge et teppe over konfliktene, men å søke etter konstruktive og forsonende løsninger. Løsningsorienterte mennesker er inkluderende og har evne til å se saken også fra andres side. For dem er forsoning viktigere enn å vinne en diskusjon eller maktkamp.

Jakobs brev handler om praktisk kristenliv. Han viser hvordan ”den visdom som er ovenfra” er annerledes enn den vanlige omgangsformen i verden. Den siste er preget av selvhevdelse og skaper ufred og konflikt. Den visdommen som kommer ovenfra er derimot ”fredsommelig, rimelig og ettergivende.” Videre sier Jakob at den som ”stifter fred” vil høste gode frukter i livet sitt.(Jak 3:13-4:1) Det å stifte fred er å møte hverandre med respekt og gi hverandre rom, ikke kjempe for sin rett, posisjon eller autoritet.

Når far og mor er konfliktløsende i sin omgangsform med hverandre, og overfor barna, skaper de en god atmosfære i hjemmet, samtidig som de modellerer gode vaner inn i barna.

Bring en positiv og glad atmosfære inn i hjemmet.

Sakarias og Elisabeth hadde vært barnløse i årevis. Nå var de godt oppe i årene, og hadde gitt opp håpet om å få barn. Men Sakarias møtte en engel som ga ham løfte om en sønn. Med løftet fulgte det en del råd og veiledning. I dag skal vi se litt nærmere på ett av rådene: Engelen sa at sønnen skulle bli til glede og fryd for foreldrene.(Luk 1:14)

Det er vel alles drøm at barna skal være til glede for foreldrene. Nå må for all del ikke foreldre bruke dette manipulerende, for å gi barna dårlig samvittighet: ”Du skulle være til glede for meg, men…” Det å kunne glede seg over barna er et valg. En innstilling. Bekymring, frykt og anklage er et annet valg. Det mest naturlige for de fleste av oss er vel å pendle mellom glede og bekymring, takknemlighet og anklage. Dette er helt naturlig, for barna er det viktigste vi har.

Før eller senere oppdager de nybakte foreldrene at disse nydelige skapningene er utstyrt med en egen vilje, som til tider kan skape alt annet enn glede. Da er det nødvendig at foreldrene har en annen kilde å øse glede og takknemlighet fra. ”Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.” (Salme 36:8-10)

Gud selv omgir seg med glede. Guds nærvær og velsignelse bringer med seg glede. Denne gleden kommer ikke automatisk ved at noen kaller seg en kristen. Kristne hjem kan være preget av både bekymring, sinne og nedtrykthet, eller de kan være preget av glede, varme og trygghet. Det er foreldrene som har ansvaret for atmosfæren i hjemmet. Som foreldre kan vi velge å ha oppmerksomheten på de tingene som frustrerer, eller vi kan se på det som gir glede. Guds Ord gir oss mange grunner til å glede oss:

  • Å søke Herren gir glede (Salme 5:12)
  • Å sette Herren i sentrum av livet gir glede (2.Krøn 6:41)
  • Å prioritere fellesskap med andre troende gir glede (Salme 16)
  • Takknemlighet over det du eller andre i familien har laget eller oppnådd gir glede (5.Mos 12:7, 18, 16:15, Fork 5:18)
  • Når et hjem preges av giverglede, har ikke egoisme og begjær så gode kår (1.Krøn 29:6-20)