Gi barna gode naturopplevelser

Naturen er den beste forkynner. Naturen viser oss Guds storhet. Når vi en stjerneklar kveld ser opp mot himmelen og beundrer myriaden av stjerner, aner vi at Gud er uendelig mektig. Eller når du plukker opp en blomst fra veikanten og viser barnet ditt skjønnheten ned til minste detalj, forstår vi at Gud er en kunstner som gleder seg over det vakre. Fargene og formene, lydene og luktene ute i naturen er overveldende.

Mange familier har blitt så travle at man ikke unner seg den lille pausen som trengs for bare å beundre skaperverket. Eller vi er blitt så tekniske at vi fyller pausene med data, mobil, playstation og TV. Den beste avkoblingen og mest sitrende spenningen finner vi ute i Guds frie natur. Og det bugner av den. Lær barna å beundre den og bli glad i den. Det er sunt for både kropp og sjel. Samtidig lar du naturen vitne om Gud. Det er vanskelig å være likegyldig til Gud når naturens skjønnhet overvelder en.

”Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt på himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender for å stanse hver motstander som vil ta hevn. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!” (Salme 8:2-10)