Gud vil lede foreldre

Guds Ord har ikke bare noe å si til foreldre, det har en kraft som også vil bære foreldre. Faktisk har han gitt et spesielt løfte om dette: ”De får som har lam, skal han lede.” (Jes 40:11) Gud vil lede de som har omsorgen for barn. Slike løfter nytes best i den sammenhengen de står skrevet. Opptakten til verset er to sterke proklamasjoner:

  1. ”Vår Guds ord står fast til evig tid.” Det innebærer at løftet ikke er tidsbegrenset. Det har gyldighet i alle slags tider og for all tid.
  2. ”Se, der er deres Gud!” Gud er selv garantisten for løftet. Det er han som skal oppfylle løftet.

Disse forsikringene er egnet til å skape trygghet for foreldre som har barn: Herren har en spesiell interesse av å lede dem. Men dette avsnittet hos profeten Jesaia slutter ikke her. Det fortsetter med å peke på Guds visdom: ”Hvem har han (Gud) rådført seg med, så han gav ham forstand og opplyste ham om den rette veien, og gav ham kunnskap og lærte ham å kjenne visdommens vei?” Er det noe foreldre trenger, så er det Guds visdom. Videre understrekes Guds storhet, han har skapt universet. Samtidig har han et spesielt fokus på individet, på ditt lille barn: ”Løft øynene mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én.”

Vi anbefaler å lese Jesaia 40. Sakte. Mediter på det, sett deg selv og din familie inn i det.