Fedrene må på banen

Denne artikkelen er spesielt rettet til fedrene, skrevet av en som selv er far.

”Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.” (Mal 4:6)

Den største seieren en mann kan oppnå, er å vinne sine barns hjerter. Ingen erobring, ingen karriere eller ambisjon er viktigere enn dette. Jeg tror ingen gammel mann som ser seg tilbake vil angre på at han brukte tid sammen med barna og slik vant deres hjerter, deres tillit og fortrolighet. Sitatet fra profeten Malakia gjenspeiler Guds natur. Gud selv lever etter dette verset: Hans hjerte er vendt til oss, hans barn. Ingen prosjekter eller ambisjoner er viktigere for ham enn oss. Samtidig er verset en nødvendig oppfordring til omprioritering i en tid som er preget av hedonisme og individualisme. Malakia sier at land og familier som lar egeninteressene gå foran fellesskapet er i ferd med å dra en forbannelse ned over seg.

Hva er løsningen? Ingen politiske programmer. Ganske enkelt at fedrenes hjerter vendes til barna! Legg merke til at prosessen starter i fedrenes hjerter. Slik vil også barnas hjerter vendes til fedrene.